İşte Suriye ve Irak tezkeresinin gerekçeleri

İşte Suriye ve Irak tezkeresinin gerekçeleri

Irak ve Suriye’deki terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

1 Ekim 2014, Çarşamba - 11:05
HİT: 2(0)Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasını içeren Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE'DE BULUNDURULMASI

"Bakanlar Kurulu Prensip Kararı" başlığı ile sunulan Tezkere'de, "Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Hükümet'in belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'den bir yıl süreyle izin istenilmesi, Bakanlar Kurulunca 30 Eylül 2014 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi.

"GÜNEY SINIRLARDA RİSK VE TEHDİTLER ARTMIŞTIR"

Tezkere'nin gerekçesinde, Türkiye'nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğine dönük risk ve tehditlerin, son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi biçimde arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

IŞİD VE BENZERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ...

"Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir. Öte yandan Suriye ve Irak'ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlenmektedir. Nitekim bu nedenle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2170 (2014) ve 2178 (20I4) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış, IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı BM üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur. Bütün bu faktörler gözönüne alındığında, daha önce ilk olarak 2007 yılında çıkan ve altı defa uzatılan Irak Tezkeresi ve 2012 yılında çıkan ve bir defa uzatılan Suriye Tezkeresi'ni zaruri hale getiren risklerin devam etmesi ve yeni unsurların da devreye girmiş olması dolayısıyla Irak ve Suriye'deki güvenlik boşluğundan kaynaklanan tehdit ve tehlikelere karşı ilave tedbirler almamız, ulusal güvenliğimizin gereği olduğu kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğümüz haline de gelmiştir."

Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin, terör gruplarının Irak'taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askeri, siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumunda olduğu kaydedilerek, "Diğer taraftan, Suriye'de rejimin dördüncü yılına giren şiddet politikalarının insani, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından yol açtığı risk ve tehditler artmaktadır. Rejim, sivillere yönelik saldırılarını ayrım gözetmeksizin ve her türlü ağır silaha başvurmakta beis görmeksizin sürdürmektedir. Ayrıca, meşruiyetten yoksun iktidarını idame ettirebilmek amacıyla terör gruplarına destek vermekte; etnik ve mezhepsel aidiyetleri istismar etmek suretiyle toplumsal farklılıkları fiili çatışmaya dönüştürmeyi hedefleyen bir siyaset izlemektedir. Suriye rejiminin özellikle ülkemize yakın bölgelerde faaliyette bulunmalarını teşvik ettiği terör gruplarının, nüfuz arayışları çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemlerin neden olduğu güvenlik bunalımı derinleşmiştir" denildi.

"TÜRKİYE BU RİSK VE TEHDİTLERE KARŞI KAYITSIZ KALAMAZ"

Esad rejiminin desteği ve işbirliği sayesinde Suriye'deki faaliyetleri için uygun zemin bulan söz konusu terörist grupların, eylemlerini Irak'a da taşıyarak bu ülkeyi kaos ortamına ve istikrarsızlığa sürüklediği kaydedilerek, "Dolayısıyla Suriye rejimi kaynaklı tehditlerin kapsamı, terör tehlikesiyle birlikte genişlemiş; bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit haline gelmiştir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, anılan risk ve tehditleri artan oranda ve en fazla hisseden bölge ülkesi olduğu, bu çerçevede Türkiye'nin bu risk ve tehditlere karşı kayıtsız kalmasının beklenemeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar Suriye kaynaklı saldırılarda çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Rejimin şiddet politikası ile terörist unsurların baskısı arasında sıkışan sivil halkın güvenli bir sığınak arayışı çerçevesinde ülkemize yönelme istidadı devam etmektedir. Suriye'deki çatışma ortamının seyrine bağlı olarak göç hareketinin kapsamının genişleyerek kitlesel boyuta ulaşması ihtimal dahilindedir.

Suriye rejiminin balistik füzeler dahil olmak üzere ağır silahlarla yapmakta olduğu saldırıların yol açtığı tahribat ağırlaşmakta, ülkemizi hedef alan saldırgan politikaları sürmektedir. Rejim, elinde bulundurduğu kimyasal silah stokları ve üretim tesislerinin imha sürecini 2118 (2013) sayılı BM Milletler Güvenlik Konseyi Kararına uygun şekilde sonuçlandırmamıştır. Buna ilaveten Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bünyesindeki Veri Toplama Misyonu tarafından hazırlanan raporda, Suriye'de klor gazının 'sistematik biçimde ve müteaddit defalar' kullanıldığının tespiti ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunda da rejimin saldırılarında klor gazına başvurduğunu kayda geçirmesi, bunun yanında rejimin 200 binden fazla insanı konvansiyonel silahlarla öldürmüş olması, ülkemizin ulusal çıkarlarına yönelik tehdit düzeyini göstermektedir.

Öte yandan uluslararası hukuk uyarınca Türk toprağı kabul edilen Süleyman Şah Saygı Karakolu'na dönük güvenlik riski de artmıştır.

Yukarıda belirtilen tüm gelişmeler, Türkiye'nin; rejimin ve terör gruplarının gerçekleştirebileceği her türlü saldırıdan, ayrıca Suriye'deki belirsizlik ve kaos ortamından en fazla etkilenebilecek ülke konumunda olduğunu teyit etmektedir.

Bu çerçevede, ulusal güvenliğimizi tehlikeye atabilecek her türlü tehdide ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin tespiti ve uygulanması önem taşımaktadır."

Tezkere, 2 Ekim Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Kaynak: www.ihlassondakika.com

İLGİLİ HABERLER

Torunlar İnşaat'a 820 bin liralık tazminat davası açıldı

Mecidiyeköy'deki bir rezidansta 10 işçinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili tazminat HİT: (0)
Torunlar İnşaat'a 820 bin liralık tazminat davası açıldı

TBMM'de bir ilk! Sadece Obama için kullanılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılışındaki konuşması HİT: 1 (0)
TBMM'de bir ilk! Sadece Obama için kullanılmıştı

Erdoğan: Sandık dışındaki her yol gayri meşrudur

Meclis, yeni yasama yılına bugün düzenlenen törenlerle başladı. Açılış konuşmasını HİT: 1 (0)
Erdoğan: Sandık dışındaki her yol gayri meşrudur

TBMM Onur Ödüllleri verildi

TBMM tarafından ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve tescil HİT: 2 (0)
TBMM Onur Ödüllleri verildi

CHP'de grup başkanvekilliği seçimi ertelendi

CHP'de grup başkanvekilliği seçimi, iki turda da salt çoğunluk elde HİT: 2 (0)
CHP'de grup başkanvekilliği seçimi ertelendi

  NATO'dan Türkiye çıkışı

  NATO: Türkiye saldırıya uğrarsa NATO ortak bir yanıt verir HİT: 1 (0)
  NATO'dan Türkiye çıkışı

  Alacağını tahsil edemeyen vatandaş bankayı haczetti

  Bankadan çektiği kredilerin dosya masraflarının iadesi için icra takibi başlatan, HİT: 2 (0)
  Alacağını tahsil edemeyen vatandaş bankayı haczetti

  Sınırda Türk askerlere ateş açıldı

  Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında kaçakçıların açtığı ateşe karşılık verildiğini açıkladı. HİT: 1 (0)
  Sınırda Türk askerlere ateş açıldı

  Türkiye'nin en büyük kurbanlığı Çorum'dan çıktı

  Çorum'da özel olarak yetiştirilen ve "Tufan" adı verilen bin 870 HİT: 1 (0)
  Türkiye'nin en büyük kurbanlığı Çorum'dan çıktı

  Havayolu şirketleri bayram için ek sefer düzenleyecek

  Havayolu şirketleri, Kurban Bayramı öncesinde artan yolcu talebini karşılamak için HİT: 1 (0)
  Havayolu şirketleri bayram için ek sefer düzenleyecek

   Mülteci kampına gitmemek için kamyondan atladılar İZLE

   Suriye’nin Kobani şehrinden Türkiye’ye gelen bazı mültecilerin kamplara yerleşmemek için, HİT: (0)
   Mülteci kampına gitmemek için kamyondan atladılar İZLE

   Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

   Mersin’de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda HİT: 2 (0)
   Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

   Erdoğan TBBM'nin açılışında milletvekillerine hitap etti

   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre karşı verilecek mücadelede her türlü işbirliğine açığız HİT: 1 (0)
   Erdoğan TBBM'nin açılışında milletvekillerine hitap etti

   Şırnak'ta ve Hakkari'de 6 terörist teslim oldu

   Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak’ta 5, Hakkari’de 1 olmak üzere 6 teröristin HİT: 1 (0)
   Şırnak'ta ve Hakkari'de 6 terörist teslim oldu

   İşte MHP ve HDP'nin tezkere kararı

   HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Savaş tezkeresine bizim evet HİT: 2 (0)
   İşte MHP ve HDP'nin tezkere kararı

   Milyoner poşetli dedenin akrabaları ortaya çıktı

   Konya'da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden ve "poşetli dede" HİT: 1 (0)
   Milyoner poşetli dedenin akrabaları ortaya çıktı
    • NATO'dan "Türkiye" açıklaması
    • Kartal Londra'ya indi
    • Serbest piyasada altın
    • Torunlar İnşaat'a 820 bin liralık tazminat davası açıldı
    • Bankacıların zirvesinde neler konuşuldu neler !
    • Türkiye’nin en iyi takımı biziz
    • Etkili mücadele vadetti
    • Sırtına kamera bağlanan kartal Paris'te şehir turu attı
    • Lütfi Elvan: Uzay Ajansı kurulacak
    • Sarı kırmızılı takımla görüşüyor
    • "Yargı içinde bir çetenin..."
    • Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi
    • İsmail Kartal zaman istedi
    • Firak filminden fragman - Tıkla İzle
    • NATO'dan IŞİD ve Türkiye açıklaması
    • GÜNCEL HABER
    • NATO'dan IŞİD ve Türkiye açıklaması NATO'dan IŞİD ve Türkiye açıklaması
    • Irak'ın en büyük aşiretlerinden biri peşmergeye katıldı Irak'ın en büyük aşiretlerinden biri peşmergeye katıldı
    • Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler geri dönüyor Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler geri dönüyor
    • Erdoğan: Türkiye kendisini kullandırmaz Erdoğan: Türkiye kendisini kullandırmaz
    • Burhan Kuzu: Bedelli askerlik hayırlı olsun Burhan Kuzu: Bedelli askerlik hayırlı olsun
    • YAZARLAR
    Ajanslar